Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń
[G4-13]
styczeń - luty

Uruchomienie projektu obejmującego integrację aktywów Nowe Brzeszcze Grupa TAURON w Obszarze Wydobycie

Synchronizacja nowego bloku ciepłowniczego o mocy 58MWe/86MWt w Zakładzie Wytwarzania Tychy (TAURON Ciepło) z krajową siecią elektroenergetyczną

Odstąpienie przez Elektrociepłownię Stalowa Wola od umowy z Abener Energia – generalnym wykonawcą bloku gazowo-parowego o mocy 450 MW w Stalowej Woli

marzec - kwiecień

TAURON, po raz drugi z rzędu, zwycięża w badaniu relacji inwestorskich spółek z WIG30 organizowanym przez Izbę Domów Maklerskich i Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”

Przyjęcie Programu Poprawy Efektywności w Grupie TAURON na lata 2016-2018 o łącznej wartości 1,3 mld zł

Przyjęcie nowego Modelu Biznesowego Grupy TAURON, opartego na zarządzaniu procesowym i orientacji na klienta

maj - czerwiec

Zawarcie przez TAURON, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnikę Warszawską, ENEA, ENERGA oraz PGE listu intencyjnego w sprawie współpracy nakierowanej na prowadzenie badań i analiz w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności w Polsce

TAURON otrzymuje wyróżnienie za największą wartość debiutu na rynku Catalyst w 2015 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu obligacji o łącznej wartości 1,75 mld zł

lipiec - sierpień

Odstąpienie od realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia

Rozpoczęcie prac przygotowawczych w projekcie realizowanym przez TAURON Ciepło obejmującym likwidację niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej

wrzesień - październik

Przyjęcie Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025

Odstąpienie od realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza

Powołanie przez TAURON, ENEA, ENERGA oraz PGE spółki ElectroMobility Poland, która ma przyczynić się do powstania systemu elektromobilności w Polsce

Przyznanie TAURON, po raz trzeci, nagrody głównej The Best Annual Report za najlepszy raport roczny za 2015 r. oraz wyróżnienia za wersję internetową raportu

Zawarcie porozumień w sprawie warunków dalszej realizacji projektu „Budowa bloku gazowo-parowego
w Stalowej Woli”

listopad - grudzień

Potwierdzenie przez agencję ratingową Fitch długoterminowego ratingu TAURON w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” oraz zmiana perspektywy ratingu z negatywnej na stabilną

Zakończenie procesu integracji spółek TAURON Wydobycie i Nowe Brzeszcze Grupa TAURON w ramach Obszaru Wydobycie

Emisja obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro, objętych przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach tzw. planu Junckera

Akcje TAURON, po raz czwarty, wchodzą w skład RESPECT Index – indeksu obejmującego spółki odpowiedzialne społecznie

Wskaźniki GRI