Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń
PROSZĘ CZEKAĆ

Inwestujemy w badania i rozwój dla zwiększenia efektywności działania

Jarosław Broda
Wiceprezes Zarządu
ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Wypracowujemy dobre wyniki finansowe nawet w trudnym otoczeniu rynkowym

Marek Wadowski
Wiceprezes Zarządu
ds. Finansów

Optymalizujemy działalność Grupy, aby budować wartość dla akcjonariuszy

Kamil Kamiński
Wiceprezes Zarządu
ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego
List Prezesa
Podsumowanie Zarządu

Strategia przyjęta we wrześniu 2016 r. jest odpowiedzią Grupy TAURON na wyzwania stawiane przez zmieniające się otoczenie biznesowe i rosnące oczekiwania klientów.

Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu

Model biznesowy
29
%
krajowych zasobów węgla energetycznego
3
kopalnie węgla kamiennego
6,4
mln
ton
wyprodukowanego węgla handlowego
8
elektrowni i elektrociepłowni konwencjonalnych
4
farmy wiatrowe
34
elektrownie wodne
5,5
mln
klientów
49,7
TWh
dystrybuowanej energii elektrycznej
267
tys
km
sieci
5,3
mln
klientów
32
TWh
energii elektrycznej sprzedanej klientom
2
największy sprzedawca energii elektrycznej w Polsce
Strategia wyznacza trzy priorytetowe cele,
których osiągnięcie przekształci Grupę TAURON w innowacyjny, dostosowany do potrzeb rynku i klienta, dynamicznie rozwijający się koncern energetyczny, docelowo zapewniający akcjonariuszom oczekiwany zwrot z zainwestowanego kapitału. W tym celu dbamy o stabilność finansową oraz budujemy platformę zrównoważonego wzrostu.
WIĘCEJ
Stabilność finansowa Silna Grupa Kapitałowa Nowoczesna i innowacyjna organizacja
Program Poprawy Efektywności obejmujący lata 2016-2018 zakłada uzyskanie 1,3 mld zł oszczędności.
Marek Wadowski
Wiceprezes Zarządu
TAURON planuje dynamiczny rozwój oferty, co pozwoli na utrzymanie obecnej bazy klientów oraz zwiększenie rentowności.
Kamil Kamiński
Wiceprezes Zarządu
Na rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przeznaczane będzie co najmniej 0,4% skonsolidowanych przychodów rocznie
Jarosław Broda
Wiceprezes Zarządu
Wyniki finansowe
EBITDA
3,3
mld
Program Poprawy Efektywności
1,3
mld
Przychody ze sprzedaży
17,6
mld
CAPEX
3,8
mld
Zysk netto
370
mln
Wynik EBITDA uzyskany w całym 2016 r. jest nieznacznie niższy niż rok wcześniej i jest to przede wszystkim rezultat trudnych warunków rynkowych w sektorze górnictwa węgla kamiennego i energetyki konwencjonalnej. Wdrażanie nowej strategii pozwoli na wzrost wyniku EBITDA Grupy TAURON do ponad 4 mld zł w 2020 r. i 5 mld zł w 2025 roku.
Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu
EBITDA

[mln zł]

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Szacowany powtarzalny efekt realizacji Programu Poprawy Efektywności w postaci wpływu na EBITDA Grupy TAURON to ok. 0,4 mld zł od 2018 r., a wpływ realizacji Inicjatyw Strategicznych na EBITDA Grupy to ok. 0,3 mld zł po 2020 r.
Kamil Kamiński
Wiceprezes Zarządu
Program Poprawy Efektywności
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Działając na wymagającym, coraz mniej stabilnym rynku, Grupa TAURON osiągnęła 17,6 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli wynik zbliżony do uzyskanego w 2015 r. i potwierdzający silną pozycję Grupy.
Marek Wadowski
Wiceprezes Zarządu
Przychody ze sprzedaży

[mln zł]

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Myśląc długoterminowo o rozwoju Grupy TAURON oraz o bezpieczeństwie energetycznym systematycznie inwestujemy w nowe moce wytwórcze i poprawę jakości infrastruktury dystrybucyjnej. Największy CAPEX Grupa zrealizowała w segmentach Wytwarzanie (1,7 mld zł), Dystrybucja (1,8 mld zł) i Wydobycie (283 mln zł).
Jarosław Broda
Wiceprezes Zarządu
CAPEX

[mln zł]

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Zysk netto Grupy TAURON wyniósł prawie 400 mln zł, podczas gdy rok wcześniej Tauron odnotował 1,8 mld zł straty netto ze względu na odpisy. Wynik wypracowany w 2016 r. był obciążony odpisami aktualizującymi wartość bilansową źródeł konwencjonalnych i odnawialnych na kwotę 735 mln zł.
Marek Wadowski
Wiceprezes Zarządu
Zysk netto

[mln zł]

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Mapa interesariuszy
Klienci
Klienci
Klienci to największa grupa interesariuszy Grupy TAURON, licząca ok. 5,5 mln w przypadku dystrybucji oraz 5,3 mln w przypadku sprzedaży energii elektrycznej – osób i podmiotów, z których ponad 400 tys. stanowią klienci biznesowi. Wśród nich znajduje się wyodrębniona grupa 60 klientów strategicznych, w której znajdują się m.in. ArcelorMittal, KGHM Polska Miedź, TELE-FONIKA Kable, Volkswagen Motor Polska, Grupa Górażdże, Grupa Saint-Gobain, FENICE Poland oraz SGL Carbon Polska.
Akcjonariusze
Akcjonariusze
Akcjonariusze to kolejna najliczniejsza grupa interesariuszy Grupy, tuż obok klientów oraz pracowników. Głównymi akcjonariuszami spółki TAURON Polska Energia, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych , są Skarb Państwa (30,06%), KGHM Polska Miedź (10,39%) i ING Otwarty Fundusz Emerytalny (5,06%). Pozostałe akcje (54,49%) znajdują się w rękach inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych.
Pracownicy i związki zawodowe
Pracownicy i związki zawodowe
Funkcjonujemy w gospodarce opartej na wiedzy, a pracownicy są najcenniejszym zasobem naszej firmy i zarazem jedną z największych grup interesariuszy. W naszych spółkach zatrudniamy niemal 26 tys. osób, a kontaktujemy się z nimi, korzystając z szeregu narzędzi – z Tauronetem na czele, będącym jednym z największych portali sieci intranet w kraju.
Banki
Banki
Ważnymi interesariuszami Grupy TAURON, a zarazem głównymi partnerami finansowymi, są PKO BP, BGK, ING Bank, CaixaBank, Bank Handlowy, Bank Zachodni WBK, MUFG oraz EBI.
Administracja rządowa
Administracja rządowa
Branża energetyczna jest sektorem strategicznym dla polskiej gospodarki, którego kształt i przyszłość są ściśle powiązane z decyzjami podejmowanymi na szczeblu centralnym. W rezultacie ministerstwa – na czele z Ministerstwami Rozwoju, Środowiska i Energii – są ważnymi interesariuszami Grupy TAURON.
Regulator
Regulator
Działalność Urzędu Regulacji Energetyki ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie sektora energetycznego, dlatego prowadzenie dialogu z regulatorem jest dla nas bardzo istotne.
Społeczności lokalne
Społeczności lokalne
Społeczność lokalna to tysiące osób mieszkających w okolicach aktywów spółek Grupy TAURON na terenie pięciu województw. To druga co do wielkości i niezwykle ważna grupa interesariuszy.
Pozostałe otoczenie
Pozostałe otoczenie
W tej kategorii mieszczą się pozostałe grupy interesariuszy, m.in. dostawcy i podwykonawcy, organizacje pozarządowe, władze lokalne, przedstawiciele urzędów i jednostek użyteczności publicznej, szkoły i uczelnie wyższe, instytuty naukowe, media, stowarzyszenia (branżowe i konsumenckie) oraz konkurencja. Poza konferencjami i seminariami branżowymi oraz spotkaniami bezpośrednimi, do najważniejszych kanałów komunikacji należą: strony www spółek oraz raporty roczne.
Klienci
Akcjonariusze
Pracownicy i związki zawodowe
Banki
Administracja rządowa
Regulator
Społeczności lokalne
Pozostałe otoczenie
Klienci
Klienci to największa grupa interesariuszy Grupy TAURON, licząca ok. 5,5 mln w przypadku dystrybucji oraz 5,3 mln w przypadku sprzedaży energii elektrycznej – osób i podmiotów, z których ponad 400 tys. stanowią klienci biznesowi. Wśród nich znajduje się wyodrębniona grupa 60 klientów strategicznych, w której znajdują się m.in. ArcelorMittal, KGHM Polska Miedź, TELE-FONIKA Kable, Volkswagen Motor Polska, Grupa Górażdże, Grupa Saint-Gobain, FENICE Poland oraz SGL Carbon Polska.

WIĘCEJ

Akcjonariusze
Akcjonariusze to kolejna najliczniejsza grupa interesariuszy Grupy, tuż obok klientów oraz pracowników. Głównymi akcjonariuszami spółki TAURON Polska Energia, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych , są Skarb Państwa (30,06%), KGHM Polska Miedź (10,39%) i ING Otwarty Fundusz Emerytalny (5,06%). Pozostałe akcje (54,49%) znajdują się w rękach inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych.

WIĘCEJ

Pracownicy i związki zawodowe
Funkcjonujemy w gospodarce opartej na wiedzy, a pracownicy są najcenniejszym zasobem naszej firmy i zarazem jedną z największych grup interesariuszy. W naszych spółkach zatrudniamy niemal 26 tys. osób, a kontaktujemy się z nimi, korzystając z szeregu narzędzi – z Tauronetem na czele, będącym jednym z największych portali sieci intranet w kraju.

WIĘCEJ

Banki
Ważnymi interesariuszami Grupy TAURON, a zarazem głównymi partnerami finansowymi, są PKO BP, BGK, ING Bank, CaixaBank, Bank Handlowy, Bank Zachodni WBK, MUFG oraz EBI.

WIĘCEJ

Administracja rządowa
Branża energetyczna jest sektorem strategicznym dla polskiej gospodarki, którego kształt i przyszłość są ściśle powiązane z decyzjami podejmowanymi na szczeblu centralnym. W rezultacie ministerstwa – na czele z Ministerstwami Rozwoju, Środowiska i Energii – są ważnymi interesariuszami Grupy TAURON.

WIĘCEJ

Regulator
Działalność Urzędu Regulacji Energetyki ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie sektora energetycznego, dlatego prowadzenie dialogu z regulatorem jest dla nas bardzo istotne.

WIĘCEJ

Społeczności lokalne
Społeczność lokalna to tysiące osób mieszkających w okolicach aktywów spółek Grupy TAURON na terenie pięciu województw. To druga co do wielkości i niezwykle ważna grupa interesariuszy.

WIĘCEJ

Pozostałe otoczenie
W tej kategorii mieszczą się pozostałe grupy interesariuszy, m.in. dostawcy i podwykonawcy, organizacje pozarządowe, władze lokalne, przedstawiciele urzędów i jednostek użyteczności publicznej, szkoły i uczelnie wyższe, instytuty naukowe, media, stowarzyszenia (branżowe i konsumenckie) oraz konkurencja. Poza konferencjami i seminariami branżowymi oraz spotkaniami bezpośrednimi, do najważniejszych kanałów komunikacji należą: strony www spółek oraz raporty roczne.

WIĘCEJ

Wskaźniki GRI